Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ZSS w Górznie - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie
Zdjęcie

Zespół Szkół Specjalnych w Górznie specjalizuje się w łączeniu zajęć i terapii pod kątem indywidualnych potrzeb dziecka. Uczniami szkoły są dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. W szkole prowadzone są też zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Obrazek

Obrazek