Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Podstawowe informacje - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie

O Zespole Szkół Specjalnych w Górznie

Zespół Szkół Specjalnych w Górznie specjalizuje się w łączeniu zajęć i terapii pod kątem indywidualnych potrzeb dziecka. Uczniami szkoły są dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. W szkole prowadzone są też zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.


Do dyspozycji podopiecznych placówki w Górznie pozostaje zespół specjalistów z dziedziny oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, fizjoterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii, tyflopedagogiki, integracji sensorycznej, biofeedbacku i psychologii. Uczniowie objęci są również opieką lekarską, w tym lekarza rehabilitacji ruchowej, neurologa i pulmonologa. Zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne przeplatają się, dzięki czemu uczniowie wraz z opiekunami nie muszą dodatkowo dojeżdżać do innych placówek.

Obraz