Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Historia - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie

Historia naszej szkoły

Zespół Szkół Specjalnych rozpoczął swą działalność w 1970, jako Szkoła Podstawowa przy Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
W latach 1977-1979 nastąpił  dynamiczny rozwój szkoły. Placówka, dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli oraz władz sprawujących nadzór, wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne. Równolegle z modernizacją szkoły grono nauczycielskie sukcesywnie podniosło swoje kwalifikacje zawodowe. 3 października 1979 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Kaprala Kazimierza Kowalczyka. W 1990r Rada Pedagogiczna wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie o zrzeczenie się imienia szkoły. Na przełomie roku 1993/1994 nastąpiła reorganizacja sanatorium. Przy szkole powstał zespół zajęć pozalekcyjnych.

Od 1 września 1999 w wyniku reformy oświatowej zaczęła funkcjonować Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

7 marca 2000r Rada Powiatu Leszczyńskiego zatwierdziła zmianę nazwy placówki z Sanatorium na Szpital: Zespół Szkół Specjalnych przy ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjno-Profilaktycznym  MSWiA dla dzieci i młodzieży w Górznie.

Wychodząc na przeciw potrzebom społecznym i edukacyjnym za sprawą wielu osób od 1 września 2010 roku powstał  Zespół Szkół Specjalnych w Górznie.