Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie

Oferta Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie


OFERTA EDUKACYJNA I TERAPEUTYCZNA

 • ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE (dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną)
 • ZAJĘCIA REWALIDACYJNE (wspomaganie rozwoju i eliminowanie deficytów rozwojowych z wykorzystaniem różnych metod)
 • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 • ZAJĘCIA LEKCYJNE (dla uczniów szkoły podstawowej – klasy I-VIII)
 • ZAJĘCIA Z PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, SZYCIE, DEKORATORSTWO, OGRODNICTWO, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH I PODSTAWOWE PRACE PORZĄDKOWE (dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy)
 • OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA (dla dzieci z zaburzeniami komunikacji i wadami wymowy)
 • EEG BIOFEEDBACK
 • ZAJĘCIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM
 • MUZYKOTERAPIA (zabawy przy muzyce)
 • ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI CZYTELNICZEJ (BIBLIOTEKA)
 • ŚWIETLICA
 • ZAJĘCIA NA BASENIE

OFERTA EDUKACYJNA I TERAPEUTYCZNA

 • OŚRODEK DZIENNY DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO – świadczenia w ramach NFZ
 • REHABILITACJA RUCHOWA (metoda PNF, metoda neurofizjologiczna - NDT-BOBATH, rotor, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia ogólno-usprawniające, ćwiczenia oddechowe, terapia muzyczna)
 • SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA
 • HYDROTERAPIA