Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie

Informacje dotyczące rekrutacji


Aby zostać uczniem  szkoły należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (do pobrania TUTAJ),
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (do klasy I szkoły podstawowej)
  • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (dla uczniów po pierwszej klasie szkoły podstawowej)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy)

Aby móc korzystać z oferty rehabilitacyjnej należy dostarczyć dodatkowo:

  • skierowanie z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, ortopedycznej, traumatologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej
  • lub skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do szpitala
  • lub skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Rehabilitacyjnej w Górznie